گروه پوینت

گروه پوینت، ائتلاف کسانی است که قصد دارند تا مدیریت استراتژیک را فراگیر نموده و به سازمانها کمک کنند تا مسیر تحول و موفقیت را بهتر طی کنند. اهداف اولیه این گروه عبارت بود از:

ادامه ...

بدنه دانش مدیریت استراتژیک

در این پورتال در بخش بدنه دانشی مدیریت استراتژیک سعی بر آن است تا مجموعه ای کاربردی از دانش مدیریت استراتژیک و کاربرد و محل استفاده از این دانش در عمل آماده گردد. این بخش شامل سرفصلهای زیر می باشد:

ادامه ...

نقشه متامدل پوینت

متامدل پوینت کتابخانه ای  از مدل هاست. فراتر از یک مدل و یک رویکرد است. فرا مدل است. مدلی است که بیش از بیست مدل دیگر را در خود جای داده است. مسیر پر پیچ و خم مدیریت استراتژیک را در چهار بعد به صورت جامع، گرافیکی، یکپارچه شده و ساخت یافته ترسیم کرده است.

ادامه ...