رویکردهای متداول برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت

مقدمه آیا رویکردهای متعارف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت  کنونی جایگاه خود را از دست داده اند؟ آیا در شرایط متشنج کنونی استراتژی معنا و مفهومی دارد؟ آیا مدل ها، الگوها و ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک در محیط ناپایدار امروزی کاربردی و قابل اعتمادند؟ در شرایط عدم قطعیت کنونی بسیاری از افراد...

ادامه ...

معرفی چارچوب مفهومی XLRM

مقدمه در برنامه ریزی پابرجا، به منظور هدایت فرایند اکتشاف و مستندسازی فعالیتهای فکری از چارچوب مفهومی XLRM برای آینده پژوهی استفاده می شود. در این بخش به اجمال به معرفی آن می پردازیم. ...YOU MUST LOGIN TO SEE...

ادامه ...

عملکرد برنامه ریزی پابرجا

برنامه ریزی پابرجا از طریق یک فرایند تکراری که در آن انسان به کمک رایانه، سبد بزرگی از سناریوهای ممکن را می‌آفریند، اجرای می‌شود. هر سناریو، حدسی درباره چگونگی جهان آینده (وضعیت آینده جهان) است در حالت ایده‌آل، چنین سبدهایی شامل دامنه گسترده‌ای از «آینده‌های ممکن» است که می‌توان آنها را متناظر با...

ادامه ...

استراتژی پابرجا

مقدمه برنامه ریزی دوربرد این روزها، با چالش عدم قطعیت عمیق دست و پنجه نرم می کند. به دلیل این ویژگی ذاتی آینده، هم اکنون پیش بینی آینده به یک چالش اصلی تبدیل شده و عموم آینده پژوهان اتفاق نظر دارند که در شرایط کنونی تقریباً پیش بینی آینده های استراتژیک، دور و غیرممکن شده است. یکی از مراکز تابعه «اندیشگاه...

ادامه ...

عدم قطعیت عمیق

مقدمه در شرایط کنونی تصمیم گیری و برنامه ریزی در محیط های سرشار از آرامش، سکون، و قطعیت، اگر نگوئیم کاملا بی معنی، غیر واقع بینانه است. به همین دلیل امروزه در کنار اصطلاحات و مفاهیمی مانند تصمیم گیری و برنامه ریزی قید هائی مانند ” تحت شرایط عدم قطعیت” اضافه می شوند. از آنجا که امروزه سازمان ها به...

ادامه ...