رویکرد موضوعات استراتژیک

مقدمه

بر اساس باورهای عمومی رایج در میان افراد و سازمان ها، استراتژی تنها در محیط های رقابتی معنا و مفهوم دارد و این به معنی این است که استراتژی در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی منشاء اثر نداشته و غیرکابردی است. با وجودیکه خواستگاه استراتژی رقابت است اما می توان اذعان داشت که حتی در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی استراتژی معنا و مفهوم ویژه ای داشته و بسیار حیاتی و اثربخش است. چرا که استراتژی دارای ماهیتی است از جنس تصمیم! استراتژی یعنی آوردن آینده به حال و اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تغییرات اثربخش برای آینده ای مطمئن. لذا می توان اذعان داشت که استراتژی نه تنها برای سازمان های انتفاعی که برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی معنا و مفهوم داشته و می تواند اثرات حیاتی بر روی جامعه، ذی نفعان و خود سازمان نیز داشته باشد. رویکرد موضوعات استراتژیک یکی از رویکردهای خلق استراتژی است که به دنبال کشف، شناخت و فرموله کردن موضوعات استراتژیک سازمان هاست این رویکرد با توجه به مشخصه های خود، به عنوان یک رویکرد خلق استراتژی برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی معرفی می گردد.

...YOU MUST LOGIN TO SEE CONTENT...

پاسخی ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>