سیستم ارزیابی عملکرد -چارچوب های بازنگری

مقدمه

در محیط‌های رقابتی و در حال تغییر، بازبینی مستمر سیستم ارزیابی عملکرد اجتناب‌ناپذیر است. سیستمهای مدیریت عملکرد به این دلیل باید مورد بازنگری قرار گیرند که سنجه های عملکردی که در یک لحظه از زمان کارا و مناسب هستند در لحظه ای دیگر ممکن است تکراری و نا مرتبط باشند . این موضوع بویژه در مورد سازمان هایی به کار می رود که استراتژیشان در حال تغییر است و یا تکنولوژی جدیدی را به اجرا در می آورند و به همین ترتیب یک مکانیزم بازخورد جهت اجرای صحیح استراتژی‌ها و تاکتیک ها ضروری است. بر این اساس در این نوشتار به معرفی کاربردی ترین چارچوب های بازنگری سیستم های مدیریت عملکرد می پردازیم.

...YOU MUST LOGIN TO SEE CONTENT...

پاسخی ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>