سیستم ارزیابی عملکرد- طراحی معیارها

مقدمه

اولین گام در فرایند طراحی سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی معیارهاست. منظور از طراحی، انتخاب معیار و تعریف سنجه ها و زیرمعیارهاست. اصول و محدودیت هایی در مورد طراحی معیارها وجود دارد که در این نوشتار به آنها می پردازیم. در ادامه قالبی برای تعریف یک معیار مناسب معرفی می گردد و در نهایت مفهوم شناسنامه شاخص ها و معیارها مطرح می شود و قالبی مناسب برای تهیه و تدوین شناسنامه برای هر معیار عملکردی پیشنهاد می گردد.

...YOU MUST LOGIN TO SEE CONTENT...

پاسخی ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>