کتب فارسی مدیریت استراتژیک

 

نام کتاب

انتشارات

نویسنده

نویسنده / مترجم

نقشه استراتژی

آریانا

کاپلان – نورتون

جاری سازی استراتژی

آریانا

لشگربلوکی

نظامهای کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی

آریانا

رابرت سایمون

مدیریت استراتژیک بازار

آریانا

دیوید آکر

تکانه های استراتژیک در دنیای مدیریت

آریانا

اریک پیترسون

همسویی استراتژیک

آریانا

کاپلان – نورتون

رقص تغییر

آریانا

پیتر سنگه

تحول سریع

آریانا

بهنام تریزی

محمد دل آسا

کانون ارزیابی و توسعه مدیران

آریانا

یان بالافین

برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی

آریانا

پنجمین فرمان در میدان عمل

آریانا

پیتر سنگه

تفکر استراتژیک: الگوها و روندها

آریانا

مسعود سلطانی

استراتژی اقانوس آبی

آریانا

رهبری اثربخش

فرا

بازی های استراتژیک بازاریابی

فرا

جان زاگولا

۱۰ اصل اثر استراتژی اثربخش

فرا

غلامرضا کیانی

بهتر از خوب، در راز و رمز شرکت‌های برتر

فرا

جیمز کالینز

ساختن برای ماندن

فرا

جیمز کالینز

۵ فرمان برای تفکر استراتژیک

فرا

وفا غفاریان

تنها بی پروایان پایدارند

فرا

مدیریت بحران

فرا

نورمن آر آگوستین

استراتژی اثر بخش

فرا

وفا غفاریان

رهبری تحول

فرا

گری همل

مدیریت در جامعه آینده

فرا

پیتر دراکر

خانقانی

تحول

فرا

موس کانتر

در اندیشه تحول

فرا

ماکسول

رقص فیل ها – تحول در IBM

فرا

لویی گتشر

پنج دشمن کار تیمی

فرا

مدلهای کسب و کار، رویکرد مدیریت استراتژیک

سازمان مدیریت صنعتی

نگاه جامع به مدیریت استراتژیک

سازمان مدیریت صنعتی

فریبا مرادی

استراتژی: نمایی ۳۶۰ درجه

سازمان مدیریت صنعتی

وفا غفاریان

شایستگی های مدیریتی

سازمان مدیریت صنعتی

وفا غفاریان

سازمان استراتژی محور

سازمان مدیریت صنعتی

کاپلان – نورتون

خلق سازمان های دانش محور

سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت یادگیری الکترونیکی

سازمان مدیریت صنعتی

توسعه مدیران استراتژیک

سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت تحول

سازمان مدیریت صنعتی

اصغر زمردیان

بازی های آموزشی برای سازمان های یادگیرنده

سازمان مدیریت صنعتی

عبور از توفان

موسسه فرهنگی رسا

کامران باقری

استراتژی رقابتی پورتر

موسسه فرهنگی رسا

پورتر

مجیدی

تفکر استراتژیک و مدیریت تحول

موسسه فرهنگی رسا

جعفری

انتخاب های هوشمندانه

اندیشکده آصف- کرانه علم

سیاوش ملکی

فرامین و فنون تفکر استراتژیک

نص

لشگر بلوکی

رهبری تحول

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

جان کاتر

راه تویوتا

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

جفری لاکر

مدیریت استراتژیک

دفتر پژوهشهای فرهنگی

دیوید

اعرابی

مبانی مدیریت استراتژیک۲۰۰۷

دفتر پژوهشهای فرهنگی

هانگر

اعرابی

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار

دفتر پژوهشهای فرهنگی

دستنامه برنامه ریزی استراتژیک

دفتر پژوهشهای فرهنگی

اعرابی

مدیریت استراتژیک عملکرد کارکنان

مهربان نشر

سید نقوی

مدیریت تحول استراتژیک تئوری تا عمل

مهربان نشر

جان هیز

صبا صرمدی

فرهنگ جامع مدیریت استراتژیک

مهربان نشر

داود کیاکجوری

مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک

دانشگاه امام صادق(ع)

جنتان ساترلند

مهدی مشفق

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک در عمل

هیات

سرمد سعیدی

هنر بازی استراتژیک

شباهنگ

ساموئل رشفسکی

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی

دید آور

رالف دی استیسی

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

یادواره کتاب

ریچارد رابینسون

سهراب خلیلی شورینی

ایجاد و توسعه برنامه ریزی استراتژیک در ایالات متحده

مرکز آموزش‌های مدیریت دولتی

محمد نثاری

جنگل استراتژی مینتزبرگ

جاجرمی

مدل استراتژیک مبنا

دانشگاه امیرکبیر

کاوه محمد سیروس

مدیریت استراتژیک

مبلغان

آرتور رای

باز آفرینی استراتژی

یادواره کتاب

استیفن کافیگر

سهراب خلیلی

هندبوک استراتژی ویلیامسون

یادواره کتاب

پیتر ویلیامسون

سهراب خلیلی

مبانی مدیریت استراتژیک هریسون

مهکامه

هریسون

اعرابی

تجربه ای موفق از کاربرد مدیریت راهبردی

نیکوروش

پهلوانیان

برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی

مهکامه

جان وارد

اعرابی

استقرار مدیریت استراتژیک

سمت

ایگور انسف

زندیه