نسخه ۳

زمان گذشته و زمانه دگرگون. عصر امروز ، مدیران را هشدار می دهد که در هر صنعت و کسب و کاری که هستند، لازم است تا بیشتر وقت خود را خارج از سازمان خود بگذرانند. مدیریت برون نگر امروز، مدیران عالی را از میان اعداد و ارقام درون سازمانی بیرون کشیده و روانه بازار نموده است. در حالی که دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک از پرطرفدارترین مباحث در محافل علمی و آکادمیک است جوهره استراتژی که همان تفکر استراتژیک است در حاشیه خارجی کار به فراموشی سپرده می شود. حال آنکه تفکر استراتژیک استراتژی می آفریند و برنامه ریزی استراتژیک به کمک ابزارها و الگوهای رایج خود به عملیاتی کردن آن کمک می کند. تجربیات حاصل از اجرای متامدل پوینت در سازمان های گوناگون، گروه پوینت را بر آن داشت تا باری دیگر در مسیر بی پایان کیفیت قدم نهاده و جاده بهبود مستمر بپیمایند.

پوینت ۳

  • شما را به دنیای پس از اجرای استراتژی برده تا سطح تکامل استراتژیک سازمان پس از اجرا را ارزیابی نمایید.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت را رویکردهای نوینی تصمیم گیری تجربه نمایند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا اندیشیدن و تفکر استراتژیک را بیاموزند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا با توجه به ماهیت سازمان و نوع فعالیت و دوره عمر خود بهترین و مناسب ترین رویکرد برنامه ریزی استراتژیک را برگزینند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا چگونگی و روشهای ارتباط بنیان استراتژی (چشم انداز، ماموریت و اهداف کلان) را با رویکردهای مختلف خلق استراتژی درک کنند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا حلقه مفقوده مدل کسب و کار خود را متناسب با استراتژی خود بازیابند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا اهرم های اصلی کنترل استراتژی سازمان خود را شناسایی نمایند و بر اساس آن روش طراحی معیارهای عملکردی خود را توسعه دهند.
  • به سازمان ها کمک می نماید تا چارچوب یادگیری سازمانی سه حلقه ای را پیاده سازی نمایند.
نقشه پوینت نسخه ۳