پوینت چیست ؟

بر اساس نظرسنجی های جهانی در طول ۲۰ سال گذشته برنامه استراتژیک بدون استثناء جزو محبوب ترین و رضایت بخش ترین ابزارهای مدیریتی در سراسر جهان بوده است. فرقی نمی کند شما یک شرکت اروپایی باشید یا در آفریقا فعالیت می کنید، چه بزرگ باشید چه کوچک، خصوصی یا دولتی، تولیدی باشید یا خدماتی. تجربه ثابت کرده است که ۱۰۰% سازمان ها محتاج تصمیمات استراتژیک و تغییرات استراتژیک اثربخش هستند.

 چرا پوینت؟

تعدد مفاهیم، تئوری­ها، تکنیک­ها و تجربیات مدیریت استراتژیک هراس انگیز است. حتی برای کسانی که چندین بار برنامه ریزی استراتژیک کرده اند، این حوزه همچنان مبهم، پیچیده و پر از رمز و راز است. هر روز هم به تکنیک ها و ابزارها و رویکردهای مدیریت استراتژیک افزوده می شود. دیگر تسلط به یک مدل و رویکرد کفایت نمی کند و نمی توان به یک رویکرد قناعت کرد. از این رو طی یک دوره چهار ساله و برپایه تجربه ۴۵ سال مدیریت استراتژیک، متا مدل پوینت طراحی شد و توسعه پیدا کرد.

 متامدل پوینت چیست؟

متامدل پوینت کتابخانه ای  از مدل هاست. فراتر از یک مدل و یک رویکرد است. فرا مدل است. جعبه ابزاری است که بیش از دویست مدل دیگر را در خود جای داده است. مسیر پر پیچ و خم مدیریت استراتژیک را در چهار بعد به صورت جامع، گرافیکی، یکپارچه شده و ساخت یافته ترسیم کرده است. حرکت سازمان ها را در این مسیر طولانی هموار می نماید و به آنها در یک نگاه نشان می دهد که در کجای این مسیر ناهموار قرار دارند.