پدید آورندگان متا مدل پوینت

دکتر مجتبی لشکر بلوکی

دکترای مدیریت استراتژیک

استاد دانشگاه

www.lashkarbolouki.com

———————————–

عادل فیض

 

مدیر عامل شرکت مدیریت روشمند

دارای ۱۰ سال تجربه در مشاوره استراتژی

تجربه در بیش از ۲۸ پروژه تدوین و جاری سازی استراتژی و مدیریت عملکرد

www.raveshmand.com

—————————————

حسام الدین خاجی

 

مدیر عامل شرکت مشاوره و سرمایه گذاری کارآمد

دارای ۱۵ سال تجربه در حوزه مشاوره مدیریت

تجربه بیش از ۴۰ پروژه تدوین و جاری سازی استراتژی و مدیریت عملکرد

www.karamadco.ir